Gry szkoleniowe BHP, Szkolenia, Warsztaty Otwarte

TAMgram i TAM zmieniają myślenie o bezpieczeństwie oraz szkoleniach poprzez wykorzystanie gier i zabaw BHP, łącząc tym samym naukę z efektywnymi formami przyswajania wiedzy.

Gry BHP

SZKOLENIA I WARSZTATY OTWARTE

Zapowiedzi:

Memo Pierwsza Pomoc - dostępne od marca 2017